Arrangementer

Onsdag d. 15. marts kl. 19.00
Besøg i Sankt Markus Kirke

Sankt Markus Kirke, der stod færdig i 1902, er Frederiksbergs største kirke. Kirken, der hæver sig monumentalt over kvarteret og Forum, har i de senere år gennemgået en større renovering og udsmykning, der nok er værd at vise frem.
Sognepræst Jesper Mønsted fortæller om kirken og udsmykningen af kuplen og alterpartiet, der er udført af kunstneren Elof Risebye.
Kirkens orgel vil blive betjent af organist Sven-Ingvart Mikkelsen.
Efter fremvisningen serveres der en lille forfriskning i sakristiet.

Mødested: Sankt Markus Kirke, Forchhammersvej 12, Frederiksberg
Tilmelding er ikke nødvendig

 

Onsdag den 19. april kl. 19.30  
Generalforsamling 2017

Der indkaldes til Selskabets ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen viser KU.BE’s leder Christian Rottbøll rundt i Frederiksbergs nye kultur- og bevægelseshus.

Mødested: KU.BE, Dirch Passers Allé 4, Frederiksberg
Tilmelding er ikke nødvendig

 

Torsdag den 18. maj kl. 17.00
Besøg i Kamma Rahbeks have

Museumsinspektør Gertrud With viser rundt i Bakkehusets nyanlagte have med orangeribygning, der er en genskabelse af Kamma Rahbeks romantiske have fra begyndelsen af 1800-tallet. Der vil også blive mulighed for at se den aktuelle udstilling, som handler om haven før og nu og  om  Kamma Rahbeks brug af blomster i sine æsker. Genskabelsen af haven er finansieret ved hjælp af støtte fra Frederiksberg Kommune og en række private fonde heriblandt Augustinus Fonden.

Mødested: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, Frederiksberg
Tilmelding er ikke nødvendig