Arrangementer

Torsdag d. 11. april 2019 kl. 16.30 – 18.00 foran Møstings Hus, Andebakkesti 5

Teaterbyvandring ved museumsinspektør Rikke Rottensten, Alhambra Museet

Teater har altid været en væsentlig del af Frederiksbergs DNA. Det har gennemstrømmet Allégade og Frederiksberg Allé med klassiske teatre, forlystelsessteder med et mere broget udvalg af scenekunst til værtshuse, der har huset premierefester, gravkaffe og været uofficielle kantiner for skuespillerne. Teaterfolkene har arbejdet her, boet her og festet her. Vi tager en tur gennem Frederiksbergs teaterliv fra Steen Blichers Vej over Allégade til Alhambravej, hvor det festlige Frederiksberg for alvor opstod.

Slentreturen starter foran Møstings Hus. Herfra skal vi et smut hen til Steen Blichers Vej og derfra tilbage ad Allégade til Frederiksberg Allé. Turen, der varer 1½ time og er ca. 3 km lang, slutter på Alhambravej.

Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.30 i Møstings Hus, Andebakkesti 5

Selskabets ordinære generalforsamling med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for 2018
  3. Regnskab for 2018
  4. Budget for 2019 og fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Eva Holskov, Henning Bro, Lars S. Pedersen
  6. Valg af revisor og suppleant. På valg er: Kurt Christoffersen, Bjørn Thomsen
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Selskabets sekretær, stadsarkivar Henning Bro, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.