Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af ni medlemmer, der vælges på selskabets generalforsamlinger for 3-årige valgperioder. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelse:

 • Fhv. borgmester Jørgen Glenthøj, formand
 • It-arkivar Caspar Christiansen, næstformand
 • Vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen, sekretær
 • Bibliotekar Michael Bach, kasserer
 • Stadsarkivar Henning Bro
 • Museumsinspektør Rikke Rottensten
 • Cand.mag. Allan Tønnesen
 • Museumsinspektør Gertrud With
 • Vakant

Revisorer:

 • Fhv. kommunaldirektør Kurt Christoffersen, revisor
 • Fhv. servicedirektør Bjørn Thomsen, suppleant