Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af ni medlemmer, der vælges på selskabets generalforsamlinger for 3-årige valgperioder. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelse:

 • Borgmester Jørgen Glenthøj, formand
 • Vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen, næstformand
 • Stadsarkivar Henning Bro, sekretær
 • Bibliotekar Michael Bach, kasserer
 • It-arkivar Caspar Christiansen
 • Seniorforsker Eva Holskov
 • Museumsinspektør Rikke Rottensten
 • Cand.mag. Allan Tønnesen
 • Museumsinspektør Gertrud With

Revisorer:

 • Fhv. kommunaldirektør Kurt Christoffersen
 • Servicedirektør Bjørn Thomsen, suppleant