Om selskabet

Selskabet afholdt sit stiftende møde den 3. marts 1944 og konstituerende generalforsamling den 21. april 1944.

Selskabets formål er at bevare Frederiksbergs historiske minder og udbrede interessen og kendskabet til byen og dens historie.

Det har selskabet gennem årene gjort ved at udgive årbogen “Frederiksberg gennem tiderne” og andre publikationer, der belyser forskellige sider af Frederiksbergs historie, samt ved genoptryk af ældre skrifter, der stadig har almen interesse.

Selskabet arrangerer – eller deltager i arrangementer – i form af foredrag, udstillinger o.lign., der bidrager til belysning af Frederiksbergs historie.

Det har endnu ikke været muligt at realisere oprettelsen af et bymuseum, men der er en nær forbindelse mellem selskabet og Bakkehusmuseet, Storm P. Museet, Revymuseet, Møstings Hus samt Frederiksberg Stadsarkiv og Biblioteket Frederiksberg.

Selskabet er meget interesseret i at modtage billeder, arkivalier og andet materiale, som kan afleveres på Frederiksberg Stadsarkiv.

Link til SELSKABETS BESTYRELSE

Link til SELSKABETS VEDTÆGTER

 

NYT 2017: På årets generalforsamling den 19. april blev bibliotekar Michael Bach, stadsarkivar Henning Bro, borgmester Jørgen Glenthøj og fhv. antikvar Allan Tønnesen genvalgt for endnu en 3-årig periode i bestyrelsen. Fhv. arkivar Nils G. Bartholdy og fhv. kommunaldirektør Kurt E. Christoffersen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev museumsinspektør Rikke Rottensten, Revymuseet og museumsinspektør Nikolaj Brandt, Storm P. Museet. Vagn Scharling ønskede ikke genvalg som revisor. Som ny revisor blev valgt fhv. kommunaldirektør Kurt E. Christoffersen.

Ved den efterfølgende konstituering skete der ingen ændringer mht. formands- og sekretærposterne. Museumsinspektør Rikke Rottensten blev valgt som medlem af arbejdsudvalget. Sammensætningen af bestyrelse og arbejdsudvalg kan ses her.