Om selskabet

Selskabet afholdt sit stiftende møde den 3. marts 1944 og konstituerende generalforsamling den 21. april 1944.

Selskabets formål er at bevare Frederiksbergs historiske minder og udbrede interessen og kendskabet til byen og dens historie.

Det har selskabet gennem årene gjort ved at udgive årbogen “Frederiksberg gennem tiderne” og andre publikationer, der belyser forskellige sider af Frederiksbergs historie, samt ved genoptryk af ældre skrifter, der stadig har almen interesse.

Selskabet arrangerer – eller deltager i arrangementer – i form af foredrag, udstillinger o.lign., der bidrager til belysning af Frederiksbergs historie.

Det har endnu ikke været muligt at realisere oprettelsen af et bymuseum, men der er en nær forbindelse mellem selskabet og Bakkehusmuseet, Storm P. Museet, Revymuseet, Møstings Hus samt Frederiksberg Stadsarkiv og Biblioteket Frederiksberg.

Selskabet er meget interesseret i at modtage billeder, arkivalier og andet materiale, som kan afleveres på Frederiksberg Stadsarkiv.

Link til SELSKABETS BESTYRELSE

Link til SELSKABETS VEDTÆGTER

 

NYT 2019: Årets generalforsamling blev afholdt i Møstings Hus den 24. april.

Seniorforsker Eva Holskov, stadsarkivar Henning Bro og vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen blev genvalgt for en ny 3-årig valgperiode. Navnene på samtlige bestyrelsesmedlemmer kan ses her.

Fhv. kommunaldirektør Kurt Christoffersen og fhv. servicedirektør Bjørn Thomsen blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. Begge valg gælder for 1 år.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med borgmester Jørgen Glenthøj som formand, it-arkivar Caspar Christiansen som nyvalgt næstformand, vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen som nyvalgt sekretær og bibliotekar Michael Bach som kasserer. Lars Schreiber Pedersen og Michael Bach fortsætter som redaktører af Selskabets skrifter.