- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Årbøger

Frederiksberg gennem tiderne 1946

Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Oprindelse og Udvikling [1]

Niels Maare: Frederiksberg Slot fra 1852 til vore Dage [2]

Harald Langberg: Møstings Gaard og Hassagers Kollegium [3]

H. Carl Andresen: Et Gadebillede, der forsvinder. De tre gamle Ejendomme, Frederiksberg Bredegade Nr. 22, 24 og 26 [4]

Ejner Carstensen: Joakim Larsen som Skolemand [5]

Bjørn Kornerup: Joakim Larsen som Skolehistoriker [6]

Sven Houmøller: Joakim Larsens litterære Arbejder [7]

 

Frederiksberg gennem tiderne 1948

P.B. Grandjean: Frederiksberg Kommunes Vaaben [8]

S. Broholm: Med Matrikulen gennem det gamle Frederiksberg [9]

Charles Christensen: Nogle Undersøgelser i Frederiksberg Have [10]

H. Carl Andresen: De Classenske Boliger [11]

Chr. Grünwald: Nye Træk til Belysning af Bakkehuset [12]

 

 

 

 

 

Frederiksberg gennem tiderne 1950

Bjørn Kornerup: Præsten Jens Frechland og hans skrift om Frederiksberg 1807 [13]

Ernst Priemé: Frederiksbergs første folketingsmand Carl Christian Hall 1849-81 [14]

Albert Fabritius: Overretsjustitiarius Niels Frederik Schlegel. Formand for Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1872-1891 [15]

Carl Dumreicher: Bakkehusets charme [16]

 

 

 

 

Frederiksberg gennem tiderne 1952

Kaj Foltmar: Mosedal [17]

Bjørn Kornerup: Brevveksling mellem Camma Rahbek og E. C. Werlauff 1808-1818 [18]

Mogens Lebech: Raadhusgrunden: området mellem Bredegade og Smallegade [19]