- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Blandt disse indtræder borgmesteren, en repræsentant for Frederiksberg Kommunes By-, Kultur- og Miljøområde, direktøren for Frederiksbergmuseerne og stadsarkivaren for Frederiksberg Stadsarkiv som faste medlemmer.

Generalforsamlingen vælger hvert år tre medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelse:

Revisorer: