Bliv medlem

Et medlemskab af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg koster 150 kr. om året.

Kontingentopkrævning udsendes i årets første måneder og skal være indbetalt senest 1. april til Selskabets girokonto, reg.nr. 1551, kontonr. 5065526.

Ved indmeldelse modtager nye medlemmer snarest muligt et velkomstbrev og en boggave med posten. Alle praktiske oplysninger vedr. kontingent m.m. fremgår af velkomstbrevet.

Nye medlemmer kan melde sig ind ved at udfylde nedenstående formular eller ved personlig henvendelse på Frederiksberg Stadsarkiv.

Navn
Adresse
Postnummer
By
E-mail