- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Adam Oehlenschläger: Frederiksberg. Et digt (1947)