- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Charles Haugbøll: Frederiksbergs veje og gader (1973)