- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Frederiksberg gennem tiderne. Bind 41. 2018