Frederiksberg gennem tiderne. Bind 3. 1950

november 22, 2010
  • Bjørn Kornerup: Præsten Jens Frechland og hans skrift om Frederiksberg 1807
  • Ernst Priemé: Frederiksbergs første folketingsmand Carl Christian Hall 1849-81
  • Albert Fabritius: Overretsjustitiarius Niels Frederik Schlegel. Formand for Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1872-1891
  • Carl Dumreicher: Bakkehusets charme

Comments are closed.