- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Frederiksberg gennem tiderne. Bind 22. 1999