- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Svend Esbech (red.): Fortæring efter ernæring (1988)