- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Wilhelm Henriques: Frederiksbergske tilstande. En skizze (1949)