Frederiksberg’eren

Frederiksberg’eren har været Selskabets medlemsblad siden 1993. Siden 2013 udkommer det én gang om året – som regel inden sommerferien – og bringer 2-3 kortere artikler.

Selskabet sælger ikke de gamle numre af Frederiksberg’eren – vi trykker nemlig kun det antal, der er nødvendigt. Til gengæld har vi besluttet at gengive flere af de gamle artikler på vores hjemmeside. Foreløbig er det blevet til godt og vel 50 artikler, men hold øje med siden: Der kommer flere!

Frederiksberg’eren 2017

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 2016

Udkom ikke

Frederiksberg’eren 2015

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 2014

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 2013

Lars Schreiber Pedersen: Da Churchill kom forbi

Allan Tønnesen: Et gravsted fortæller historie: Kunstfyrværker Gaetano Amici

Frederiksberg’eren 2012

Henning Bro: Dan Link på Frederiksberg

Henning Bro: Moderne kollektivhuse på Frederiksberg

Eva Holskov: Frederiksberg Slot, vort slot

Inge Nørballe: Et gravsted fortæller historie: Premierminister A.S. Ørsted

Allan Tønnesen: Et gravsted fortæller historie: Docent N.J. Fjord

Steen Ahrenkiel: Solbjergvejen: senmiddelalderens vigtigste ‘officielle’ landevej

Frederiksberg’eren 2011

Henning Bro: Der må være en grænse

Henning Bro: Frederiksberg 100.000

Inge Nørballe: Et gravsted fortæller historie: Kgl. skuespillerinde Anna Nielsen

Lars Schreiber Pedersen: Sprængningen af vandtårnet i Søndermarken

Allan Tønnesen: Et gravsted fortæller historie: Krigsminister Jesper Bahnson

Frederiksberg’eren 2010

Henning Bro: Frederiksbergs telefonkiosker

Henning Bro: Pølsevogne på Frederiksberg

Lars Schreiber Pedersen: Monumentet, der aldrig kom

Frederiksberg’eren 2009

Henning Bro: En røst fra fortiden

Henning Bro: Stationen, der aldrig kom

Inge Nørballe: Bakkehuset Dansk Litteraturforening

Allan Tønnesen: Frederiksbergs bygningspræmieringsordning

Allan Tønnesen: Medaillonportrætstik

Frederiksberg’eren 2008

Jesper Morville: Sangforeningen Ydun

Lars Schreiber Pedersen: “Kunstdommere og Dydsdragoner” – om Holger Drachmann-statuen

Lars Schreiber Pedersen: “Der maa nu gøres rent Bord” – om udrensningen efter besættelsen

Frederiksberg’eren 2007

Henrik Knudsen: “Forbudt for Børn” – om Danmarks første pædagogiske filmcensor

Frederiksberg’eren 2006

Henning Bro: Fra planløshed til planlægning

Allan Tønnesen: En “Mønsterskole”

Frederiksberg’eren 2005

Henning Bro: Brandvæsenet på Stadsarkivet

Henning Bro og Helga Mohr: Frederiksberg Boligselskab 75 år

Lauge Knudsen: Atter er et Sogn udskilt og et Kirkehus rejst

Allan Tønnesen: Slotskroen

Frederiksberg’eren 2004

Helga Mohr: Det frederiksbergske Manhattan

Michael Bach: Genealogisk samling på Frederiksberg Bibliotek

Frederiksberg’eren 2003

Helga Mohr: Flink og god mod de syge …

Henning Bro: Augustoprøret på Frederiksberg i 1943

Frederiksberg’eren 2002

Helga Mohr: På vej mod en skole for alle

Henning Bro: Frederiksberg-Hvidovre Fattigkommission 1802-1842

Henning Bro: Fra fattighus til rådhus

Frederiksberg’eren 2001

Henning Bro: Frederiksberg som købstad

Henning Bro: Byjubilæet i 1951

Anette Eriksen: Christian IV’s ladegård – dansk landbrug 1600-1660

Erik Heimann Olsen: Da Gestapo sprængte Frederiksberg-villaer i luften som hævn under besættelsen

Henry Voss: En overset, men bemærkelsesværdig herre i et forsvundet hus

Frederiksberg’eren 2000

Henning Bro: Frederiksberg Folkeregister

Henning Bro: Over Øresund før broen

Inge Nørballe: Bakkehuset 1925 – 3. juni – 2000. Lidt historie og spredte glimt fra museets 75 år

Frederiksberg’eren 1999

Henning Bro: Historisk vandalisme

Inge Nørballe: De Classenske boliger

Frederiksberg’eren 1998

Allan Tønnesen: Brødrene Binnesballes baghold

Frederiksberg’eren 1997

Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv

Henning Bro: Mønsterhusene på Mariendalsvej

Inge Nørballe: En forlovelseshistorie

Inge Nørballe: Frederik VI’s statue i Frederiksberg Have

Frederiksberg’eren 1996

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 1995

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 1994

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 1993

Foreløbig ingen artikler