- Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg - https://www.frederiksbergshistorie.dk -

Frederiksberg’eren

Frederiksberg’eren har været Selskabets medlemsblad siden 1993. Siden 2013 udkommer det én gang om året – som regel inden sommerferien – og bringer 2-3 kortere artikler.

Selskabet sælger ikke de gamle numre af Frederiksberg’eren – vi trykker nemlig kun det antal, der er nødvendigt. Til gengæld har vi besluttet at gengive flere af de gamle artikler på vores hjemmeside. Foreløbig er det blevet til godt og vel 50 artikler, men hold øje med siden: Der kommer flere!

Frederiksberg’eren 2017

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 2016

Udkom ikke

Frederiksberg’eren 2015

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 2014

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 2013

Lars Schreiber Pedersen: Da Churchill kom forbi [1]

Allan Tønnesen: Et gravsted fortæller historie: Kunstfyrværker Gaetano Amici [2]

Frederiksberg’eren 2012

Henning Bro: Dan Link på Frederiksberg [3]

Henning Bro: Moderne kollektivhuse på Frederiksberg [4]

Eva Holskov: Frederiksberg Slot, vort slot [5]

Inge Nørballe: Et gravsted fortæller historie: Premierminister A.S. Ørsted [6]

Allan Tønnesen: Et gravsted fortæller historie: Docent N.J. Fjord [7]

Steen Ahrenkiel: Solbjergvejen: senmiddelalderens vigtigste ‘officielle’ landevej [8]

Frederiksberg’eren 2011

Henning Bro: Der må være en grænse [9]

Henning Bro: Frederiksberg 100.000 [10]

Inge Nørballe: Et gravsted fortæller historie: Kgl. skuespillerinde Anna Nielsen [11]

Lars Schreiber Pedersen: Sprængningen af vandtårnet i Søndermarken [12]

Allan Tønnesen: Et gravsted fortæller historie: Krigsminister Jesper Bahnson [13]

Frederiksberg’eren 2010

Henning Bro: Frederiksbergs telefonkiosker [14]

Henning Bro: Pølsevogne på Frederiksberg [15]

Lars Schreiber Pedersen: Monumentet, der aldrig kom [16]

Frederiksberg’eren 2009

Henning Bro: En røst fra fortiden [17]

Henning Bro: Stationen, der aldrig kom [18]

Inge Nørballe: Bakkehuset Dansk Litteraturforening [19]

Allan Tønnesen: Frederiksbergs bygningspræmieringsordning [20]

Allan Tønnesen: Medaillonportrætstik [21]

Frederiksberg’eren 2008

Jesper Morville: Sangforeningen Ydun [22]

Lars Schreiber Pedersen: “Kunstdommere og Dydsdragoner” – om Holger Drachmann-statuen [23]

Lars Schreiber Pedersen: “Der maa nu gøres rent Bord” – om udrensningen efter besættelsen [24]

Frederiksberg’eren 2007

Henrik Knudsen: “Forbudt for Børn” – om Danmarks første pædagogiske filmcensor [25]

Frederiksberg’eren 2006

Henning Bro: Fra planløshed til planlægning [26]

Allan Tønnesen: En “Mønsterskole” [27]

Frederiksberg’eren 2005

Henning Bro: Brandvæsenet på Stadsarkivet [28]

Henning Bro og Helga Mohr: Frederiksberg Boligselskab 75 år [29]

Lauge Knudsen: Atter er et Sogn udskilt og et Kirkehus rejst [30]

Allan Tønnesen: Slotskroen [31]

Frederiksberg’eren 2004

Helga Mohr: Det frederiksbergske Manhattan [32]

Michael Bach: Genealogisk samling på Frederiksberg Bibliotek [33]

Frederiksberg’eren 2003

Helga Mohr: Flink og god mod de syge … [34]

Henning Bro: Augustoprøret på Frederiksberg i 1943 [35]

Frederiksberg’eren 2002

Helga Mohr: På vej mod en skole for alle [36]

Henning Bro: Frederiksberg-Hvidovre Fattigkommission 1802-1842 [37]

Henning Bro: Fra fattighus til rådhus [38]

Frederiksberg’eren 2001

Henning Bro: Frederiksberg som købstad [39]

Henning Bro: Byjubilæet i 1951 [40]

Anette Eriksen: Christian IV’s ladegård – dansk landbrug 1600-1660 [41]

Erik Heimann Olsen: Da Gestapo sprængte Frederiksberg-villaer i luften som hævn under besættelsen [42]

Henry Voss: En overset, men bemærkelsesværdig herre i et forsvundet hus [43]

Frederiksberg’eren 2000

Henning Bro: Frederiksberg Folkeregister [44]

Henning Bro: Over Øresund før broen [45]

Inge Nørballe: Bakkehuset 1925 – 3. juni – 2000. Lidt historie og spredte glimt fra museets 75 år [46]

Frederiksberg’eren 1999

Henning Bro: Historisk vandalisme [47]

Inge Nørballe: De Classenske boliger [48]

Frederiksberg’eren 1998

Allan Tønnesen: Brødrene Binnesballes baghold [49]

Frederiksberg’eren 1997

Henning Bro: Frederiksberg Stadsarkiv [50]

Henning Bro: Mønsterhusene på Mariendalsvej [51]

Inge Nørballe: En forlovelseshistorie [52]

Inge Nørballe: Frederik VI’s statue i Frederiksberg Have [53]

Frederiksberg’eren 1996

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 1995

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 1994

Foreløbig ingen artikler

Frederiksberg’eren 1993

Foreløbig ingen artikler