Kontakt

Alle personlige, telefoniske og elektroniske henvendelser vedr. Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg skal ske til sekretariatet på Frederiksberg Stadsarkiv.

Sekretariat: Frederiksberg Stadsarkiv
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
Sekretær: Caspar Christiansen Stadsarkivar
Tlf. 38 21 21 53
E-mail: cach01@frederiksberg.dk
Åbningstider: Mandage og torsdage kl. 13-17
Tirsdage og onsdage kl. 12-16
Fredage kl. 9-13