Køb bøger

Mange af Selskabets bøger kan stadig købes. Det drejer sig først og fremmest om årbogen “Frederiksberg gennem tiderne”, der er udkommet siden 1946, men vi har også andre bøger stående.

Hvis du ønsker at købe en eller flere af bøger, bedes du markere dem i formularen nedenfor og afslutte med navn og e-mail. Da mange bøger står på lager, SKAL de bestilles FØR dit besøg på Stadsarkivet. Vi sender dig straks derefter besked, når bøgerne er klar til afhentning.

Vi henstiller til, at du selv afhenter bøgerne på Frederiksberg Stadsarkiv. Herved sparer du den dyre porto, og vores frivillige spares for arbejdet med at pakke bøger og gå på posthuset.

Hvis bøgerne helt undtagelsesvist sendes med posten, skal bøger og porto være betalt, før vi afsender pakken. Vi sender IKKE breve/pakker med en vægt over 2 kg.

Titel Pris Bestil
Frederiksberg Gennem Tiderne, bind 45, 2022
 • Henning Bro - Folketings- og kommunalvalg på Frederiksberg, udviklingstendenser 1896-2021
 • Agnete Madsen - Familien Høiberg på Frederiksberg
 • Jens Knud Lars - LSD-behandlingen på Frederiksberg Hospital, Historisk status og perspektiver
 • Årsberetninger fra Frederiksbergmuseerne og Frederiksberg Stadsarkiv
Frederiksberg Gennem Tiderne, bind 44, 2021
 • Mona Klüver Roed Dalsgaard - ”kvinder er halvdelen, men ikke i kommunalbestyrelsen” kvinder på valg 1909-2017
 • Henrik Clausen - Nazisten i grænseforening
 • Nikolaj Brand - Om Storm P og kunsten – karikaturen og det afskyelige
 • Nikolaj Bøgh - Klammergårdens historie
 • Henning Bro - Frederiksberg i S-banens hovedstadsmetropol
 • Årsberetninger fra Frederiksbergmuseerne og Frederiksberg Stadsarkiv
Frederiksberg Gennem Tiderne, bind 43. 2020
 • Lars Schreiber Pedersen Da Frederiksberg var dirt track-sportens danske mekka
 • Jørn Benderfeldt Falke i Udenrigspolitikken - falkonergården på Frederiksberg 1664-1810
 • Knud Børge Pedersen Historien om Serumlaboratoriet på Frederiksberg
 • Nikolaj Bøgh Genforeningen og Frederiksberg
 • Henrik Clausen Fra Frederiksberg til koncentrationslejr - historien om Frederiksbergers skæbne
 • Henning Bro Bispeengbuen - et metropolhistorisk monument over 1960'ernes væksteufori
 
150
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 42. 2019
 • John M. Eriksen: Systrarna Svensdotter
 • Christian Larsen: Frederiksbergs første seminarium
 • Bjørn og Lars Schreiber Pedersen: I dækning!
 • Henning Bro: Matrikelvæsenet
 • Nikolaj Bøgh: En frederiksbergsk metro bliver til
 • Thomas Bolbroe: Jens Otto Krag på Frederiksberg
 • Michael Bach: Syv industrivirksomheder på Frederiksberg 1904
150 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 41. 2018
 • Henning Bro: Fra hestetræk til GPS-styring
 • Helle Askgaard og Dorte Smedegaard: Tilflytterne på Bendzvej
 • Christian Larsen: Med læreren på pædagogisk studietur
 • Lars Schreiber Pedersen: "Saaledes som Figurerne er, er de absolut ikke danske"
150 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 40. 2017
 • Peter Edelberg: Lilly - en arbejderpige på Frederiksberg
 • Gertrud With: Bakkehusets have dengang og nu
 • Henning Bro: Bynips på Frederiksberg
 • Caspar Christiansen: Vestindien på Frederiksberg - nogle indledende undersøgelser
 • Michael Bach: Op og ned ad Falkoner Allé (II)
 • Lars Schreiber Pedersen: Springvandet der aldrig sprang - på Frederiksberg
150 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 39. 2016
 • FGT 2016Allan Tønnesen: Carl Christian Hall og Ny Bakkegård
 • Lars Schreiber Pedersen: Den unationale lærer
 • Henning Bro: Frederiksberg Arbejderhjem og byens sociale byggeri
 • Michael Bach: Op og ned ad Falkoner Allé (I)
 • Lars Schreiber Pedersen: "Til Erindring om den store Kunstner og det udmærkede Menneske"
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 38. 2015
 • Mette Pihler: Mit hus på Ingemannsvejomslag FGT 2015 thumb
 • Jørgen Mikkelsen: Præstens embedsbog - en kilde til mange slags historie
 • Lærke Friis Neergaard: Degnens blodskam og blodige straf - en grov affære fra Frederiksberg i 1700-tallet
 • Knud Børge Pedersen: Historien om anskaffelsen af alterbilledet til Emmauskirken ved Diakonissestiftelsen
 • Julie Andersen: At miste sit hjem og sin verden
 • Michael Bach: Frederiksberg i Alfred Larsens streg 1894
 • Henning Bro: Nordens Plads - en anderledes bydel på Frederiksberg
 
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 37. 2014
 • Frederiksberg gennem tiderne 2014Mette Maltesen: En beretning om Ny Hollænderby og dens beboere
 • Caspar Christiansen: Slavehandleren på Forhåbningsholm
 • Gertrud With: Friederike Brun og hendes stambog
 • Lærke Friis Neergaard: Fangeflugt over Frederiksberg
 • Henning Bro: Frederiksberg - et byhistorisk arbejdsfelt
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 36. 2013
 • Frederiksberg gennem tiderne 2013Inge Nørballe: Sophie Ørsted - guldalderens muse
 • Bjørn Hamre og Christian Ydesen: Skolepsykologiens genealogi
 • Henning Bro og Caspar Christiansen: Frederiksberg - hovedstadens grønne oase
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 35. 2012
 • Henning Bro: Frederiksberg i 1950'erneFrederiksberg gennem tiderne 2012
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 34. 2011
 • John Winther: Hvor har jeg fået lov til at opleve meget - spredte erindringer fra et liv i politik
 • Henning Bro: Frederiksberg - én by, ét postdistrikt
 • Lars Schreiber Pedersen: Det kommunale vagtværn på Frederiksberg 1944-1945
 • Hajar Ghziel: En social ambulance! Hjælpekassehjælp 1907-1933 belyst gennem en undersøgelse af Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse
 • Mona Klüver Roed Nielsen: Barnemordet på Maglekildevej
 • Henning Bro: Kollektivhuset på Forchhammersvej
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 33. 2010
 • Linda Ottsen: Kopper, kolera og skarlagensfeber. Historien om epidemilazarettet Flintholm
 • Henning Bro: Frederiksberg og hovedstadsmetropolens nærbaner
 • Michael Bach: Fjorten industrivirksomheder på Frederiksberg 1888
 • Henning Bro: Kolonihaver på Frederiksberg
 • Lene Esmark: Børnetandplejen på Frederiksberg fylder 100 år
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 32. 2009
 • Lars Schreiber Pedersen: Alsangstævnerne på Frederiksberg 1940-1941
 • Lauge Steen Knudsen: Den mystiske sygdom. Den spanske syge på Frederiksberg i 1918
 • John Winther: Konservativt "borgmesterstyre" på Frederiksberg
 • Henning Bro: Frederiksberg og hovedstadsregionens kommunalstruktur
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 31. 2008
 • Henning Bro og Helga Mohr: Frederiksberg Kommune 1858-2008. Under medvirken af Jesper Morville, John Winther og Michael Bach
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 30. 2007
 • Bjørn Westerbeek Dahl: Besat af englænderne. Frederiksberg som forstad til et belejret København 1807
 • Annie Mølgård: Frederiksberg 1807 – den engelske besættelse
 • Jens Bing: Storm P. – borger på Frederiksberg
 • Henning Bro: Bygge- og boligpolitik på Frederiksberg 1850-1930
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 29. 2006
 • Henning Bro: Sporveje og busser på Frederiksberg gennem tiderne
 • Tom Kjærbye Larsen: Frederiksbergs nye pladser
 • Helga Mohr: Tre snit gennem Frederiksberg Hospitals historie
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 28. 2005
 • Michael Bach, Henning Bro og Helga Mohr: Gennem veje og alléer på Frederiksberg
Udsolgt
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 27. 2004
 • Johan Rosdahl (red.): Halvt Stad, halvt Park eller Frederiksberg, okay. Digternes Frederiksberg, anden samling
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 26. 2003
 • Henning Bro og Per Gents: Frederiksberg Rådhus. Under medvirken af Michael Bach, Frede Elm Johansen, Lars Halkjær, Rigmor Holck Friedrichsen, Helga Mohr, Allan Tønnesen og John Winther
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 25. 2002
 • Helge Erlandsen og Ida Haugsted: Frederiksberg Banegård og jernbanearkitekturen 1844-1864
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 24. 2001
 • Michael Bach og Henning Bro: Mellem gammelt og nyt på Frederiksberg. Med Illustreret Tidende gennem byen 1860-1896. Under medvirken af Lone-Marie Oppenheim og Birgitte Slenes
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 23. 2000
 • Hans-Otto Loldrup: Frederiksberg apoteker
Udsolgt
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 22. 1999
 • Frits Beck Kristensen: ”Forsøget” ved Lille Vodroffgård
 • Per Hofman Hansen: Fajancefabrikken Aluminias børnehjælpsplatter - eller når et lille stykke socialhistorie og kunstindustrihistorie mødes
 • Michael Bach: Den gale præst på Ladegården
 • Henning Bro: Ungdommens opdragelse til demokrati. Frederiksberg Kommunes medborgerkurser 1948-1973
 • Jens Bing: En udsmykning i ”Gimle” af Storm P.
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 21. 1998
 • Allan Tønnesen: Herunder hviler … Frederiksberg Begravelsesvæsen 1898-1998
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 20. 1997
 • Egill Snorrason: Frantz Howitz. Stifteren af Fødehjemmet på Lampevej
 • Kirsten-Elizabeth Høgsbro: Adam i Paradis. Adam Oehlenschläger på Fasangården
 • P.J. Riis: Antike perspektiver i Frederiksberg Have
 • Klaus Neiiendam: "Templerne" i Frederiksberg Have. Et ikonologisk tolkningsforsøg
 • Palle Mørch: Frederiksbergs Gimle
 • Michael Bach (red.): Litteratur om Frederiksberg. Tillæg til 4. udgave
Udsolgt
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 19. 1996
 • J.R. Westh: Frederiksberg besat og befriet 1940-1945
50 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 18. 1995
 • Allan Tønnesen: Bakkehusets historie
Udsolgt
Svend Esbech: Frederiksberg (1991)
 • Indhold: Solbjerg * Ladegården * Hollænderbyen * Prinsens Gård * Frederiksberg Slot og Have * Frederiksberg by * Frederiksberg Kirke * Bakkehuset * Forlystelsernes Frederiksberg * Landstedernes Frederiksberg * Frederik VI og Frederiksberg * Fra slotsby til storstad * Fra selvstændighed 1857 - til nu
25 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 17. 1989
 • Birgit Rühl (red.): Litteratur om Frederiksberg. 4. udgave
10 kr.
Svend Esbech (red.): Fortæring efter ernæring (1988)
 • Billedværk om de frederiksbergske spisesteder til alle tider
25 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 16. 1985
 • Allan Tønnesen: Henrich Wium og Godthåb
 • Lars Nevald: To parceller på Frederiksberg Allé
 • Grethe Holmen: Laura Jacobsen og Ottilia Jacobsen. To personligheder i Carlsberg Bryggeriernes historie
 • Jens Fr. Nørbæk: Erik Pauelsens Rahbekske portrætter. En studie i Louis Seize-tidens portrætkunst
10 kr.
Steffen Linvald: Frederiksberg - "en yndig have" (1983)
 • Udgivet i anledning af Frederiksberg Kommunes 125-års jubilæum
10 kr.
Claudius Rosenhoff: En nat/dag på Frederiksberg Kirkegård (1976)
 • Genoptryk af forfatterens to digte fra hhv. 1859 (nat) og 1862 (dag)
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 15. 1974
 • Anne E. Jensen: Kamma Rahbek 1775-1829
 • Allan Tønnesen: Frederiksbergs to ældste gravsten
 • Knudåge Riisager: Spredte træk fra min barndoms Frederiksberg
10 kr.
Charles Haugbøll: Frederiksbergs veje og gader (1973)
 • Et gadenavneleksikon med forklaring på samtlige frederiksbergske vejes navne
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 14. 1972
 • Knud Voss: Arkitekten Henning Wolff
 • Johs. Lehm Laursen: Fra almuebibliotek til alménbibliotek
 • Aage Marcus: Oplevelser med Storm Petersen
 • Jørgen Cold: Verden set fra Gl. Kongevej 164
10 kr.
Troels-Lund: Bakkehus og Solbjerg. 3 bind (1971-72)
 • Dansk åndshistorie fra overgangen fra guldaldertiden og frem til Søren Kierkegaard
100 kr. (samlet)
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 13. 1970
 • N.J. Rald: Glimt af Frederiksberg kirkeliv
 • H.H. Dahlerup: Carl Scherbe og Frilufts-Observatoriet
 • Hakon Stephensen: En mand, et hus og en idé. Spredte træk af skolemanden og samfundsreformatoren, cand.phil. Otto Ficks bevægede liv
 • Virtus Schade: Frederiksbergske trin på Olaf Bangs trappe
 • Karl Rønne: "Overlærerstriden" på Frederiksberg i 1880'erne
10 kr.
Sven Røgind: Frederiksberg som erhvervssamfund (1968)
 • Historisk fremstilling af Frederiksbergs industrielle forhold og handelsliv i over 100 år
25 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 12. 1968
 • Haavard Rostrup: H.W. Bissens monument for Frederik VI i Frederiksberg Have
 • Axel H. Pedersen: Dommere i Frederiksberg Birk 1888-1966
 • Otto Asmus Thomsen: Fra student til digter. Harald Kidde og Frederiksberg
 • Carl Dumreicher: Hvordan Bakkemuseet blev til
 • Gunnar Christiansen: En skolemand og hans livsværk
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 11. 1966
 • Jørgen Jørgensen: Solbjerg Kirkegård 1865-1965
 • Sven Houmøller: Visit hos en hundredårig. En vandring på Solbjerg Kirkegård
 • Else Kornerup: En stambog på Bakkehusmuseet
 • Sven Røgind: Jernbaner på frederiksbergsk grund
 • Johannes Lehmann: Orla Lehmann og Frederiksberg Slot
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 10. 1964
 • Carl Dumreicher: Adam Oehlenschläger bag sine digte om Frederiksberg
 • Kaj Foltmar: Sejldugsfabrikken på Wodroffgård
 • Sven Røgind: Da Frederiksberg havde sit eget sporvejsvæsen. Træk af den frederiksbergske sporvogns- og omnibustrafiks historie
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 9,2. 1962
 • Erik Ebstrup og Sven Houmøller (red.): Frederiksbergbilleder. Bidrag til en bibliografi over billeder med frederiksbergske motiver gengivet i danskebøger og tidsskrifter
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 9,1. 1962
 • Sven Houmøller: Birkedommer Eberlin. Frederiksbergs første lokalhistoriker
 • Niels Maare: Frederiksberg Slots beboere fra 1852 til 1868
 • Kaj Foltmar: Justitsråden på Forhåbningsholm
 • Niels Maare: Prinsessernes gård i Ny Hollænderby
10 kr.
Johannes Tholle: Den stille haves historie (1961)
 • Historisk værk om Frederiksberg Ældre Kirkegård
25 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 8. 1960
 • Anne E. Jensen: Rahbek og de danske digtere
 • Sigurd Swane: Nogle små erindringer fra min barndoms Frederiksberg
 • Edit Rasmussen: Fra Lindebo til Lorry. Allégade 15-11
10 kr.
Sven Houmøller: På vandring i den stille have (1959)
 • Fortegnelse over gravsteder på Frederiksberg Ældre Kirkegård
25 kr.
Robert Neiiendam: Forlystelsernes allé (1958)
 • Flot værk om de frederiksbergske teatres lange historie
25 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 7. 1958
 • Johannes Tholle: Om gartnerne ved Frederiksberg Have, dens økonomiarealer i haveinspektoratet
 • Victor Hermansen: Frederiksberg Realskoles historie
 • Niels Maare: Chr. F. Hetsch' tegninger af stuklofter på Frederiksberg Slot
 • J. Boisen Schmidt: Forspillet til den store koleraepidemi
 • Alfred Dyre: Sporvognsstrejken på Frederiksberg 1911
10 kr.
Poul P.M. Pedersen (red.): Digternes Frederiksberg (1957)
 • Med bidrag af bl.a. Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, Holger Drachmann, Johannes Jørgensen, Helge Rode, Johannes V. Jensen, Tom Kristensen, Sigfred Pedersen og Frank Jæger.
25 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 6. 1956
 • Mogens Lebech: Frederiksbergs ældre villakvarter
 • Ernst Priemé: Det første sogneforstanderskab. En konflikt mellem det unge demokrati og enevældens embedsstand
 • Johannes Tholle: Om gartnerne ved Frederiksberg Have og Søndermarken og deres kår i hoffets eller statens tjeneste
10 kr.
Adamine Gerber: Frederiksberg by med sideveje til porten (1955)
 • Gengivelse af forfatterens hidtil utrykte erindringer fra 1902
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 5. 1954
 • Niels Maare: Fasangården. Dens bygningshistorie og beboerne gennem tiderne
 • Carl Dumreicher og Birgitte Dall: Kamma Rahbeks æsker
 • J. Boisen Schmidt: Koleraen på Frederiksberg 1853
 • Niels Maare: Sejladserne i Frederiksberg Haves kanaler
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 4. 1952
 • Bjørn Kornerup: Brevveksling mellem Camma Rahbek og E.C. Werlauff 1808-1818
 • Mogens Lebech: Rådhusgrunden. Området mellem Bredegade og Smallegade
 • Kaj Foltmar: Mosendal. 178 sider.
10 kr.
Mogens Lebech: Frederiksberg gennem 300 år. 1651-1951 (1951)
 • Pragtværk med et væld af illustrationer fra de ældste tider og til udgivelsestidspunktet. Bogen udkom i anledning af byens 300-års jubilæum.
Udsolgt
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 3. 1950
 • Bjørn Kornerup: Præsten Jens Frechland og hans skrift om Frederiksberg 1807
 • Ernst Priemé: Frederiksbergs første folketingsmand Carl Christian Hall 1849-81
 • Albert Fabritius: Overretsjustitiarius Niels Frederik Schlegel. Formand for Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1872-1891
 • Carl Dumreicher: Bakkehusets charme
10 kr.
Wilhelm Henriques: Frederiksbergske tilstande. En skizze (1949)
 • Indhold: ... - Genoptryk af den originale udgave fra 1866
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 2. 1948
 • P.B. Grandjean: Frederiksberg Kommunes våben
 • S. Broholm: Med matrikulen gennem det gamle Frederiksberg. Spredte træk af byens udvikling
 • Charles Christensen: Nogle undersøgelser i Frederiksberg Have
 • H. Carl Andresen: De Classenske Boliger
 • Chr. Grünwald: Nye træk til belysning af Bakkehuset 183 sider.
10 kr.
Adam Oehlenschläger: Frederiksberg. Et digt (1947)
 • Indhold: Til Danmarks Dronning Maria Sophia Frederika * Til mit Hiem og mine Børn * Slottet * Skolerne og Kirken * Til min Søster * Haugen. En Vexelsang * Søndermarken * Voigt * Morgenvandring i Haugen * Kirkegaarden * Indreisen - Genoptryk af den originale digtsamling fra 1817
10 kr.
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 1. 1946
 • Eiler Nystrøm: Frederiksberg bys oprindelse og udvikling. Et kort udsyn
 • Niels Maare: Frederiksberg Slot fra 1852 til vore dage
 • Harald Langberg: Møstings Gård og Hassagers Kollegium
 • H. Carl Andresen: Et gadebillede, der forsvinder. De tre gamle ejendomme, Frederiksberg Bredegade Nr. 22, 24 og 26
 • Ejner Carstensen: Joakim Larsen som skolemand
 • Bjørn Kornerup: Joakim Larsen som skolehistoriker
 • Sven Houmøller: Joakim Larsens litterære arbejder. Bibliografi
10 kr.
Jørgen Hørbøll: Frederiksberg fra bondeby til storstad (1945) UDSOLGT
 • Indhold: Frederiksbergs beliggenhed * Solbjerg og dens aflægger Nyby * Ny Hollænderbyen eller Ny Amager * Frederiksberg Have anlægges, og slottet bygges * Livet på Frederiksberg Slot indtil Frederik VI's tid * Frederiksberg by indtil Frederik VI's tid * Frederik VI's Frederiksberg * Frederiksberg Kirke * Bakkehuset * Frederiksbergs forlystelsesliv * De gamle gårde, på hvis jord det moderne Frederiksberg er bygget * Frederiksbergs veje i gamle dage * Frederiksberg by vokser sig stor * Frederiksbergs styre
10 kr.

Personlige oplysninger

Navn:
email:
Adresse:
Postnummer:
By: