Da Churchill kom forbi

Af vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen, Frederiksberg Stadsarkiv

Siden opførelsen i 1938 har KB-Hallen på Peter Bangs Vej dannet ramme om et utal af arrangementer, og mange stjerner inden for filmens, musikkens, sportens og den politiske verden har lagt vejen forbi det vestlige Frederiksberg. Et af de mest prominente besøg fandt sted onsdag 11. oktober 1950, hvor ingen ringere end den forhenværende, engelske premierminister Winston Churchill (1874-1965) var på besøg.
Det var første gang, Churchill var i Danmark. Den officielle anledning til besøget var, at Churchill skulle tildeles landets fornemste orden, Elefantordenen. Udnævnelsen fandt sted ved en højtidelig middag på Fredensborg Slot 9. oktober med kong Frederik 9 og Dronning Ingrid som værter. Det var naturligvis besøgets højdepunkt, men Churchill nåede under sit fire dage lange ophold i Danmark desuden at blive udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet, at tale til københavnerne fra balkonen på København Rådhus, at besøge mindeparken for de danske frihedskæmpere i Ryvangen, at besøge den engelske ambassade og altså at deltage i arrangementet i KB-Hallen.
På Frederiksberg imødeså man længe Churchills besøg i byen med spænding. Frederiksberg Bladet skrev i ugerne op til begivenheden intenst og begejstret om den prominente gæst, så ingen læsere kunne være i tvivl om, at netop dette besøg var noget ganske særligt. I avisen fra 6. oktober hed det blandt andet om Churchill: ”For første Gang vil den store Mand, der ved sin Genialitet og ubøjelige Karakterstyrke har betydet mere for vor Skæbne end vel nogen anden, bortset fra Roosevelt, holde sit Indtog i Danmark for at modtage det danske Folks Tak. Han vil blive modtaget som en Fyrste, han vil bo paa det verdensberømte Fredensborg som Kongeparrets Gæst, og Kongen har sikret sig de fineste Churchill-Cigarer til sin Gæst. Og naar Churchill staar paa Raadhusets Balkon og taler til Hundredtusinde Efterkommere af de Vikinger, der erobrede England, vil vi baade tænke paa, at der antagelig er lidt dansk Blod i hans Aarer, og paa det forunderlige i, at vi, som hærgede og brændte i England for tusinde Aar siden, i 1940-45 saa vor Redningsmand i denne enestaaende Mand, for hvem det frygteligste Ansvar, vor Historie har kendt, var en Tilfredsstillelse”.
Begejstringen var total og hyldesten på sin plads. At Frederiksberg Bladets redaktør i farten undlod at nævne Stalin og Sovjetunionens afgørende bidrag til at frelse Europa fra Hitlers Tyskland i hyldesten af Churchill, var en urimelighed, som mange sikkert kunne leve med. Den kolde Krig var for længst en realitet, og Jerntæppet – en betegnelse brugt første gang af Churchill i en tale 5. marts 1946 – havde delt Europa i øst og vest. I KB-Hallen blev Churchill budt velkommen af Studenterforeningens ledende senior, komponisten Knud Aage Riisager, og hilste ved indgangen til hallen på medlemmer af Churchill-klubben. Emnet for Churchills tale denne efterårsaften på Frederiksberg var det forenede Europa, hvis realisering Churchill så  som en nødvendighed i kampen mod den kommunistiske fjende i øst.
Europæerne ville bedst kunne bevare verdensfreden og sikre deres egen fortsatte tilværelse ved at stå sammen som et kontinent, der stille og roligt udviklede sig mod enhed, fortalte han de mange tusinde tilhørere. Efter talen takkede formanden for Dansk-engelsk Selskab, direktør H. Jerichow, på forsamlingens vegne Churchill for at have afsat tid i det stramme program til at tale på Frederiksberg.
For at markere den særlige begivenhed, havde KB anskaffet fire projektører til at oplyse KB-Hallens facade, og Frederiksberg Kommune havde samtidig opsat lysstofrør over indkørslerne til hallen. På denne måde var der foran hallen skabt et strålende lyshav, der blev yderligere forstærket af de mange levende lys, som beboerne i området havde sat i vinduerne som på befrielsesaftenen fem år tidligere.
Det var i øvrigt ikke første gang, den britiske statsmand og boldklubben KB var i kontakt med hinanden. Under KB’s fodboldholds tur til London i april 1947 forærede klubben således Churchill en stor porcelænsskål med klubbens emblem i guld. Churchill takkede i et brev 23. april 1947 personligt for gaven. På Peter Bangs Vej blev brevet indrammet hos KB og fik derefter naturligvis en hædersplads på væggen i bestyrelsesværelset.
Året efter besøget og fejringen på Frederiksberg blev Winston Churchill påny valgt til britisk premier-minister. Han valgte ikke at gøre op med den reformpolitik, som det britiske socialdemokrati Labour havde ført siden 1945, men førte i stedet en mere forsonlig indenrigspolitik. På det udenrigspolitiske område arbejdede Churchill blandt andet på, navnlig efter Stalins død i 1953, at bringe de to supermagter USA og Sovjetunionen tættere på hinanden. På trods af at sygdom i perioder satte ham ud af spillet, forblev Churchill på premierministerposten frem til april 1955, hvor han – i en alder af 80 – trak sig tilbage. Churchill forblev medlem af parlamentet frem til 1964, men sygdom betød, at han efterhånden kom der sjældnere og sjældnere. Efter at være blevet ramt af et kraftigt slagtilfælde døde Winston Churchill i sit hjem 24. januar 1965.

Oprindeligt trykt i Frederiksberg’eren, 2013.