Årbøger

Frederiksberg gennem tiderne 1946

Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Oprindelse og Udvikling

Niels Maare: Frederiksberg Slot fra 1852 til vore Dage

Harald Langberg: Møstings Gaard og Hassagers Kollegium

H. Carl Andresen: Et Gadebillede, der forsvinder. De tre gamle Ejendomme, Frederiksberg Bredegade Nr. 22, 24 og 26

Ejner Carstensen: Joakim Larsen som Skolemand

Bjørn Kornerup: Joakim Larsen som Skolehistoriker

Sven Houmøller: Joakim Larsens litterære Arbejder

 

Frederiksberg gennem tiderne 1948

P.B. Grandjean: Frederiksberg Kommunes Vaaben

S. Broholm: Med Matrikulen gennem det gamle Frederiksberg

Charles Christensen: Nogle Undersøgelser i Frederiksberg Have

H. Carl Andresen: De Classenske Boliger

Chr. Grünwald: Nye Træk til Belysning af Bakkehuset

 

 

 

 

 

Frederiksberg gennem tiderne 1950

Bjørn Kornerup: Præsten Jens Frechland og hans skrift om Frederiksberg 1807

Ernst Priemé: Frederiksbergs første folketingsmand Carl Christian Hall 1849-81

Albert Fabritius: Overretsjustitiarius Niels Frederik Schlegel. Formand for Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1872-1891

Carl Dumreicher: Bakkehusets charme

 

 

 

 

Frederiksberg gennem tiderne 1952

Kaj Foltmar: Mosedal

Bjørn Kornerup: Brevveksling mellem Camma Rahbek og E. C. Werlauff 1808-1818

Mogens Lebech: Raadhusgrunden: området mellem Bredegade og Smallegade