Frederiksberg Gennem Tiderne, bind 45, 2022

februar 9, 2023
  • Henning Bro – Folketings- og kommunalvalg på Frederiksberg, udviklingstendenser 1896-2021
  • Agnete Madsen – Familien Høiberg på Frederiksberg
  • Jens Knud Lars – LSD-behandlingen på Frederiksberg Hospital, Historisk status og perspektiver
  • Årsberetninger fra Frederiksbergmuseerne og Frederiksberg Stadsarkiv

Comments are closed.