Frederiksberg gennem tiderne. Bind 42. 2019

juli 13, 2020
  • John M. Eriksen: Systrarna Svensdotter
  • Christian Larsen: Frederiksbergs første seminarium
  • Bjørn og Lars Schreiber Pedersen: I dækning!
  • Henning Bro: Matrikelvæsenet
  • Nikolaj Bøgh: En frederiksbergsk metro bliver til
  • Thomas Bolbroe: Jens Otto Krag på Frederiksberg
  • Michael Bach: Syv industrivirksomheder på Frederiksberg 1904

Comments are closed.