Frederiksberg gennem tiderne. Bind 9,2. 1962

november 22, 2010
  • Erik Ebstrup og Sven Houmøller (red.): Frederiksbergbilleder. Bidrag til en bibliografi over billeder med frederiksbergske motiver gengivet i danskebøger og tidsskrifter

Comments are closed.