Frederiksberg gennem tiderne. Bind 11. 1966

november 22, 2010
  • Jørgen Jørgensen: Solbjerg Kirkegård 1865-1965
  • Sven Houmøller: Visit hos en hundredårig. En vandring på Solbjerg Kirkegård
  • Else Kornerup: En stambog på Bakkehusmuseet
  • Sven Røgind: Jernbaner på frederiksbergsk grund
  • Johannes Lehmann: Orla Lehmann og Frederiksberg Slot

Comments are closed.