Frederiksberg gennem tiderne. Bind 13. 1970

november 22, 2010
  • N.J. Rald: Glimt af Frederiksberg kirkeliv
  • H.H. Dahlerup: Carl Scherbe og Frilufts-Observatoriet
  • Hakon Stephensen: En mand, et hus og en idé. Spredte træk af skolemanden og samfundsreformatoren, cand.phil. Otto Ficks bevægede liv
  • Virtus Schade: Frederiksbergske trin på Olaf Bangs trappe
  • Karl Rønne: “Overlærerstriden” på Frederiksberg i 1880’erne

Comments are closed.